Các công trình đã thực hiện

Thi công hệ thống điều hòa không khí trong nhà máy Uniben - Tp Hồ Chí Minh ( mì 3 miền ) 

Hệ thống điều hòa không khí 2 cục giấu trần nối ống gió. 

Bài viết cùng danh mục: